تبلیغات
شرکت باغبان - معرفی چند کتب كشاورزی
 
شرکت باغبان
 
 
جمعه 23 اردیبهشت 1390 :: نویسنده : امیر حسن زادهمبانی كشاورزی پایدار

تالیف: دکتر بهنام کامکار، دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
شامل 316 صفحه -
چاپ اول- تابستان 1387


معرفی کتاب
پیشرفت‏‌های کشاورزی در قرن بیستم، نمایانگر تلاش چندین نسل از کشاورزان، پژوهشگران و سیاست‏‌گزاران برای دستیابی به امنیت غذایی بود. نتیجه‏‌ی این تلاش‏ها موجب افزایش قابل‏توجه عملکرد جهانی گیاهان زراعی شد. اما از سوی دیگر، همین پیشرفت پیامدهای نامطلوبی را از نظر بوم‏‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشت که از آن جمله می‏توان به فرسایش، شورشدن، اسیدی شدن و زوال کمّی و کیفی خاک، آلودگی منابع آبی به مواد شیمیایی کشاورزی، جنگل‏‌زدایی، زوال ساختارهای اجتماعی و تضعیف قدرت اقتصادی جوامع سنتی اشاره کرد. اینك باب جدیدی از نگرانی‏ها و چالش‏‌ها در مورد امنیت غذایی جهان شکل گرفته است که غلبه بر آنها راهكارهایی موثرتر را می‏طلبد. مشكلی كه امروزه نمود یافته، نتیجه‏‏ی نگرش‌‏های كوتاه مدت و خوش‏بینانه‏‌ی بشر در دهه‏‌های گذشته است.
کشاورزی پایدار مکتبی‌است که با سیمای امروزی خود، چند دهه است که شکل گرفته است، هرچند ریشه در باورها و سنت‏‌های کهن کشاورزی و به‌ویژه فرهنگی دارد. سخن اصلی کشاورزی پایدار، برآورده‌‏شدن نیازهای خوراک و پوشاک انسان توسط فعالیت‏‌های کشاورزی است، بدون آن‏که این فعالیت‌‏ها موجب تلفات منابع طبیعی و آسیب به سرمایه‏‌های زیست‏‌محیطی و سلامت انسان و دیگر موجودات زنده شود.
کتاب حاضر در پاسخ به فقدان یک منبع جامع که تعاریف، پیشینه، اهداف، اصول و عملیات کشاورزی پایدار را در بر گرفته باشد، تهیه و براساس سرفصل درس ”اصول و مبانی کشاورزی پایدار“ تنظیم شده است.فهرست مطالب

1. جستارگشایی
2. تاریخچه، تعاریف و اهداف كشاورزی پایدار
3. بررسی پایداری كشت‌بوم‌های رایج
4. سامانه‌های كشاورزی
5. مدیریت خاك و عناصر غذایی در كشاورزی پایدار
6. مدیریت آب در كشاورزی پایدار
7. مدیریت آفات، بیماریها و علف‌های هرز در كشاورزی پایدار
8. تنوع زیستی و اهمیت آن در كشاورزی پایدار
9. پژوهش‌های كشاورزی با رویكردی به كشاورزی پایدارزراعت نوین
ویراستاران: دکتر علیرضا کوچکی، دکتر محمد خواجه حسینی
شامل 550 صفحه
چاپ اول- پاییز 1387 - قیمت 85000ریالمعرفی کتاب
کتاب زراعت نوین با همکاری 19 تن از پزوهشگران و استادان دانشگاه های کشور به رشته تحریر در آمده است و در نوع خود اولین کتابی است که با چنین ساختاری و به صورت تک نگاشت در ایران به چاپ می رسد. از امتیازات چنین کتابی نه تنها چیدمان مطالب در شکل و محتوایی جدید و ساختارشکنی قالب‌بندیهای رایج کتاب‌های علوم زراعی است، بلکه جامعیت بخشیدن به مطالب، تاکید بر ارائه‌ی یافته‌های پژوهشی ایرانی، توجه خاص به داده ها و یافته‌های علمی مناطق خشک به ویژه مناطق خشک کشور، تاکید بر حفظ حقوق آثار فکری دیگران از طریق ذکر مآخذ در متن و اشاره به منابع مورد استفاده و از همه مهمتر رویکرد کار گروهی و اجتماع تخصص‌های مختلف در تدوین یك منبع علمی است.
این کتاب درسنامه‌ا‌ی نو برای زراعت عمومی به عنوان یك واحد درسی پایه و مهم برای تمامی رشته‌های کشاورزی است که در پی ارائه دیدگاه تازه‌ای است كه در هر فصل ضمن پرداختن به مبانی علمی و تاریخچه موضوع مورد بحث، به ارائه‌ی آخرین دستاورد‌های مربوط به آن و تشریح فناوری‌های جدید در‌حال شکل‌گیری می‌پردازد. این كتاب دربرگیرنده سیكل كامل محصولات غذایی از تولید تا مصرف آن در جامعه، با توجه به ملاحظات زیست محیطی، و تاکید بر بعد اقتصادی فعالیت های کشاورزی است.
این كتاب برای جامعه‌ی علمی کشاورزی از‌جمله دانشجویان و اساتید تمامی رشته‌های علوم کشاورزی، به خصوص علوم زراعی، دانشجویان و اساتید رشته‌های مرتبط با کشاورزی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و جغرافیای طبیعی و جامعه‌ی مدیریتی، اجرایی، پژوهشی و آموزش و ترویج کشاورزی در کشور قابل استفاده است.
فهرست مطالب و گروه نویسندگان

1- تاریخچه تولیدات زراعی در ایران و جهان
دکتر محمد خواجه ‌حسینی - استادیار دانشكده‌ كشاورزی ‌دانشگاه فردوسی
2- مدیریت آب
دکتر کامکار حقیقی - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز
3- مدیریت خاك
دکتر غلامحسین حق‌نیا - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
4- پهنه‌بندی اقلیمی محصولات زراعی
دکتر غلامعلی کمالی - محقق پزوهشگاه کشاورزی کشور
5- رابطه آب در گیاه
دکتر یحیی امام - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز
6- اقلیم و تولید زراعی
دکتر غلامعلی کمالی
7- بذر
دکتر محمد خواجه حسینی
8- اكولوژی تولید محصولات زراعی
دکتر مهدی نصیری محلاتی- دانشیار دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
9- فیزیولوژی تولیدات زراعی
دکتر محمد کافی - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
10- مدیریت پایدار علفهای هرز
دکتر اسکندر زند - دانشیار بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشكی كشور
11- آفات كشاورزی
دکتر مهدی مدرس اول - دانشیار دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
12- بیماریهای گیاهی
دکتر بهروز جعفرپور - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
13- كشاورزی دقیق
دكتر مین‌باشی- استادیار بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشكی كشور
14- مدلسازی
دکتر مهدی نصیری محلاتی
15- نانوتكنولوژی
دکتر علی‌مراد سرافرازی - استادیار بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات موسسه تحقیقات گیاهپزشكی كشور
16- گیاهان جدید و فراموش شده
دکتر پرویز رضوانی مقدم - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
17- بیوتكنولوژی و به‌نژادی
دکتر عبدالرضا باقری - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
18- انرژی‌های زیستی
دکتر رضا قربانی - استادیار دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
19- فرآوری محصولات زراعی
دکتر فخری شهیدی - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
20- اقتصاد و محصولات زراعی
دکتر ناصر شاهنوشی - استادیار دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی
21- تولیدات زراعی و سلامت جامعه
دکتر محمد شاهدی - استاد دانشكده
 كشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
22- كشاورزی زیست محیطی
دکتر علیرضا کوچکی - استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسیاكولوژی علفهای هرز(كاربردهای مدیریتی)

Weed Ecology; Implications for Managementl
تالیف: استفان رادوسویچ، جودی هالت، كلودیو گرسا
ترجمه: دكتر اسكندر زند و همكاران - چاپ اول - سال 1383- 558 صفحه


معرفی کتاب:
کشاورزان همواره در طول تاریخ با علفهای هرز در مبارزه بوده اند و در ابن راه به پیشرفتهای قابل ملاحظه ایی دست یافته اند. بشر مبارزه با علفهای هرز را از طریق دست و استفاده از حیوانات شروع نمود و در حال حضر این راه از طرق مکانیکی و شیمیای ادامه می یابد. پیشرفتهای بدست آمده برای مبارزه با علفهای هرز همواره با پیشرفتهای بشر در بکارگیری انرژی های مختلف همراه بوده بطوریکه بشر در این مسیر ابتدا از نیروی انسانی و حیوانات اهلی استفاده نمود و به تدریج انرژیهای فسیلی را جایگزین آنها کرده است.
در حال حاضر کشاورزان چهار روش را برای مبارزه با علفهای هرز در پیش رو دارند که عبارتند از روشهای زراعی، بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی. از بین این چهار روش روش شیمیایی از همه رایج تر شده و امروزه افزایش وابستگی به علف کشها باعث بروز مشکلاتی از قبیل مقاومت علفهای هرز به علف کش ها و آلودگی آب و خاک به سموم است.
پیامدهای ناشی از استفاده روزافزون از علف کش ها محققان را به فکر یافتن روشهای جایگزین انداخته و بدنابال آنند که بدانند چگونه می توان با حداقل اثرات سوء علفهای هرز را کنترل نمود. بسیاری از محققان بر این باورند که برای پاسخ به این پرسش باید بین مبارزه با علف هرز و مدیریت علف هرز تفاوت قایل شد. مبارزه با علف هرز یعنی استفاده از روشی که بتوان به آسانی آنها را از بین برد، ولی مدیریت علفهای هرز یعنی اینکه قبول کنیم علف هرز نیز جزیی از این سیستم است؛ بر اساس این تفکر باید تلاش کنیم تا علف هرز را در سیستم طبیعی مدیریت نماییم.
اگر در مسیر مبارزه با علف هرز حرکت کنیم، به سوی گسترش بیشتر علف کش های انتخابی و تولید گیاهان مقاوم به علف کش ها پیش خواهیم رفت و به دنبال روشهایی برای تداوم تک کشی خواهیم بود. روش جایگزین برای جلوگیری از مشکلات ناشی از مصرف بی رویه علف کشها روش مدیریت علف های هرز است.در این روش پایداری تولید، یعنی حرکت در جهت سود بیشتر و اثرات سوء کمتر مدنظر است و به جای مبارزه با علف هرز باید آن را مدیریت نمود. هدف شناختن ماهیت علف هرز، رسیدن به سود بلند مدت و هم جهت بودن با طبیعت است.
در روش مدیریت علف هرز حداقل با چهار چالش مواجه خواهیم بود: 1- باید اکولوژی علف هرز را بهتر بشناسیم، 2- در برنامه مدیریتی به بیش از یکسال فکر کنیم، 3- دائما در جستجوی روشها و مواد جدید باشیم و بهترین راهکارها و مواد را انتخاب کینم و 4- باید دیدگاه سیستماتیک داشته باشیم. تا کنون در جهان کتابهای وتعددی در خصوص اکولوژی علف هرز انتشار یافته است. کتاب حاضر که توسط چند تن از متخصصان برجسته اکولوژی علف هرز تألیف شده در نوع خود از کتبهای بی نظیر است. جاپ اول این کتاب قبلا با نام "اکولوژی علفهای هرز" توسط برخی از همین مترجمین در ایران ترجمه و چاپ شد و با استقبال خوبی از طرف علاقمندان به این رشته مواجه گردید. کمیاب شدن کتاب مذکور در بازار و تجدید چاپ کتاب اصلی ما بر آن داشت تا جدیدترین نسخه آنرا که علاوه بر تغییرات اساسی فصول جدیدی نیز به آن اضافه شده است را ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار دهیم. این کتاب میتواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته علفهای هرزبه عنوان منبع درسی و بری سایر دانشجویان رشته کشاورزی نیز به عنوان کمک درسی مورد استفاده قرار گیرد.
فهرست مطالب
فصل اول: علفهای هرز و علم علفهای هرز
فصل دوم: مبانی اكولوژی علفهای هرز
فصل سوم: توارث و تكامل علفهای هرز

فصل چهارم: جمعیت شناسی و پویایی علفهای هرز
فصل پنجم: روابط علفهای هرز و گیاهان زراعی
فصل ششم: جنبه های فیزیولوژیكی رقابت
فصل هفتم: انواع دیگر تداخل
فصل هشتم: روشهای و ابزارهای مدیریت علفهای هرز
فصل نهم: مصرف و كاربرد علف كشها
فصل دهم: نحوه عمل و سرنوشت علف كشها
فصل یازدهم: كنترل علف هرز از منظر اجتماعی

پس نگاشت: علف هرز چیست؟


درباره مولف/مترجم

دکتر اسکندر زند متولد 1364 شهرستان اراک تحصیلات عالی خود را در دانشگاه زنجان و در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات آغاز نمود و در ادامه مدرک کارشناسی ارشد را در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نمود و در شاخه تخصصی فیزیولوژی علف کش ها و مقاومت به علف کشها از همین دانشگاه درجه دکتری گرفت. در طول تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد به سال 1378 دانشجوی نمونه کشور شناخته شد و همچنین پایان نامه دکتری وی رتیه دوم جشنواره علمی پژوهشی فردوسی را به خود اختصاص داد. برخی از کارهای اجرایی دکتر اسکندر زند در امور پژوهشی از اینقرار است:
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی زنجان، معاون موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، عضو شورای نانوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی، نایب رئیس انجمن علمی علف های هرز ایران، عضو هیئت داوران ماهنامه علمی تخصصی زیتون. از او مقالات متعددی در زمینه های علمی پژوهشی و علمی ترویجی به زبان فارسی و انگلیسی در کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه شده و یا در مجلات علمی به چاپ رسیده است و علاوه بر آن 18 کتاب زیر را با همکاری دیگران به رشته تحریر درآورده است:
1- کشاورزی از دیدگاه اکولوژی، کوچکی و زند، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،1375
2- اصلاح گیاهان زراعی در کشاورزی پایدار، کوچکی، زند و باقری، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1376
3- تکامل، سازگاری و عملکرد گیاهان زراعی، رحیمیان مشهدی، کوچکی و زند، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1377
4- پیامدهای اکولوژیکی تغییر اقلیم، کوچکی، شریفی و زند، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1378
5- فیزیولوژی گیاهی، جلد اول، کافی، لاهوتی و زند، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1379
6- فیزیولوژی گیاهی، جلد دوم، کافی، کامکار، گلدانی،شریفی و زند، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1379
7- فتوسنتز و تولید در شرایط متغیر محیط، جلد اول، رحیمیان مشهدی، کوچکی و زند، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز تهران، 1379
8- فتوسنتز و تولید در شرایط متغیر محیط، جلد دوم، رحیمیان مشهدی، کوچکی و زند، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز تهران، 1380
9- راهنمای کار با دستگاه اندازه گیری فتوسنتز، کافی، شریفی، نبوی و زند، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1380
10- حبوبات، رهیافتها و تنگناها، باقری، پارسا و زند، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1377
11- استریگا، باغستانی و زند، نشر آموزش کشاورزی(وزارت جهادکشاورزی) 1380
12- مقاومت به علف کشها در علف های هرز، باغستانی و زند، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1381
13- علف کشها چگونه کار می کنند، صارمی و زند، انتشارات دانشگاه زنجان، 1381
14- تحلیل بر مدیریت علف های هرز و علف کش های گندم، باغستانی، شیمی و زند، دبیرخانه اولین کنگره بین المللی گندم، 1381
15- تحلیل بر مدیریت سموم علف کشها در ایران، باغستانی، شیمی، فقیه و زند، نشر آموزش کشاورزی، 1382
16- اکولوژی علف های هرز(کاربردهای مدیریتی)، زند و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1383
17-Competitive ability of hybrid and open pollination canila(Brassica napus L) with wild oat (Avena fatua L) , H. Beckie and Zand, E.
18- Response of tow canada thistle (Circsium arvense L) varieties to herbicides, H.Beckie , H. A. Loeppky, C.D Myhre and Zand, E
زراعت غلات

نویسنده :نیل سی. استاسكوف
مترجم: دكتر محمدحسن راشد محصل. مهندس محمدحسینی2

ناشر :اااااواحد مشهد
سال انتشار:1380
تعداد صفحات : 406


 كشت سلول و بافت گیاهی

نویسنده
:دکتر علی اکبر احسان پور - فریبا امینی
ناشر : جهاددانشگاهی واحد اصفهان
سال انتشار:1382
تعداد صفحات : 181
نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها : کتب کشاورزی، وبلاگ آموزشی کشاورزی،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره ما


به امید پیشرفت روز افزون کشاورزی کشور عزیزمان ایران

مدیر وبلاگ : علی اصغر رضایی فر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :