تبلیغات
شرکت باغبان - روش های تکثیر کیاهان
 
شرکت باغبان
 
 
دوشنبه 22 فروردین 1390 :: نویسنده : علی اصغر رضایی فر

روشهای تکثیر گیاهان

هدف علم ازدیاد گیاهان ، افزودن به تعداد گیاهان با حفظ ویژگیهای ارزشمند آنها می‌باشد. برای این منظور گیاهان به روشهای جنسی (Sexual) و یا غیر جنسی (Asexual) تکثیر می‌شوند. اکثرا در طبیعت ، گیاهان از طریق بذر به ادامه نسل می‌پردازند. هر کدام از بذرها از نظر ژنتیکی ساختار منحصر به فرد خود را دارند که ناشی از آمیختگی والدین می‌باشد.

برای تولید مثل موفق گیاهان توسط انسان سه جنبه مختلف مورد نظر می‌باشد. داشتن اطلاعات عملی و مهارتهای لازم جهت ازدیاد گیاهان ، نظیر کشت بذر ، نهال و نشا ، پیوند زدن ، تهیه قلمه و ریشه‌دار کردن آن هنر ازدیاد نباتات بشمار می‌آید، داشتن اطلاعات لازم در مورد رشد و نمو ساختار گیاه و شرایط رشد که علم ازدیاد گیاهان محسوب می‌شود. جنبه سوم ، داشتن اطلاعات کافی در مورد روشهای ازدیاد گونه‌های مختلف گیاهی می‌باشد.

تکثیر جنسی گیاهان

تکثیر جنسی گیاهان شامل ترکیب یاخته‌های جنسی نر و ماده و تشکیل بذر می‌باشد. تکثیر جنسی با نصف شدن و کاهش کروموزومی گامتهای نر و ماده ، آغاز می‌شود و بعد از لقاح تعداد کروموزومها به تعداد اولیه افزایش می‌یابد و با بوجود آمدن (ژنوتیپهای) جدید همراه است. شکل ظاهری )فنوتیپ( گیاه و انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر توسط ژنها تعیین می‌شود.

فرآیند زایشی گیاه

فرآیند زایشی گیاه با تشکیل گل ، آغاز می‌شود و این تغییرات شامل گل انگیزی ، گل آغازی ، اختصاصی شدن و تشکیل گل و شکوفایی است. از ترکیب گامتهای نر و ماده ابتدا تخم حاصل می‌شود و تخمک تلقیح یافته به دانه تبدیل می‌شود. تخم دارای خاصیت "خود تولیدی" بوده و حاوی اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای تولید یک گیاه کامل می‌باشد. عواملی همچون دما ، طول روز ، هورمونهای گل انگیزی و تغذیه گیاه در تمایز و تشکیل گل ، دخالت دارند.

تشکیل بذر

دانه‌های گرده بعد از جوانه زدن بر روی کلاله ، لوله گرده را حاصل می‌کنند. لوله گرده پس از عبور خامه وارد تخمدان شده و در نهایت به کیسه جنینی رسیده و عمل لقاح صورت می‌گیرد. لوله گرده حاوی دو هسته جنسی میباشد. یکی از هسته‌ها با تخمزا ترکیب شده و تخم دیپلوئید حاصل می‌شود. هسته دیگر با هسته ثانویه کیسه جنینی ترکیب شده و آندوسپرم ترپپلوئید را بوجود می‌آورد. پوششهای تخمک بعد از لقاح و در حین رشد و نمو بذر ، تغییر حالت داده و پوسته بذر را حاصل می‌کنند . بذر شامل جنین ، مواد غذایی و پوسته بذر می‌باشد.

جوانه زدن بذر

بذر تخمک لقاح یافته است و در هنگام جدا شدن از پایه مادر ، حاوی جنین ، مواد غذایی و پوسته می‌باشد. بذرهایی که از پایه مادر جدا می‌شوند رطوبت آنها کاهش می‌یابد و فعالیت حیاتی آنها در حد پایین می‌باشد. فعال شدن ماشین متابولیکی جنین موجب جوانه زنی بذر و رویش گیاه جدید می‌شود. جوانه‌زنی شامل پاره شده پوسته بذر ، ظاهر شده چند میلیمتر از ریشه‌چه می‌باشد. در جوانه‌زنی بذر نوع ویژه‌ای از مولکولهای mRNA دخالت دارند، تعادل هورمونی کنترل می‌شود و میزان اسید جیبرلیک در بذر افزایش می‌یابد. و با تولید ساقچه و برگها ، گیاه جدید تولید می‌شود.

مزایای ازدیاد جنسی

امکان انبار کردن بذر در شرایط مناسب و کشت آن در سالهای بعد ، ارزان و اقتصادی بودن ازدیاد توسط بذر ، عدم انتقال بیماریهای ویروسی توسط بذر ، سازگار بودن بذر به شرایط متغیر محیطی ، امکان ازدیاد اکثر گیاهان زراعی ، تکثیر پایه‌های بذری برای درختان میوه ، ازدیاد کلونهای اصلاح شده توسط بذر و ... از مزایای تکثیر جنسی گیاهان محسوب می‌شوند.

تکثیر غیر جنسی گیاهان

در تولید مثل غیر جنسی ، تقسیم یاخته‌ای بدون کاهش کروموزومی )میوز( اساس کار می‌باشد. بطوریکه گیاهان تولید شده حاوی اطلاعات ژنتیکی پایه مادر می‌باشند. تقسیم یاخته‌ای توسط سلولهای غیر جنسی (سوماتیک) انجام می‌گیرد. تقسیم مستقیم یاخته‌ای عامل تشکیل بافت پینه در محل زخم و باززایی و بهبود زخم است و تکثیر رویشی را بوسیله قلمه  پیوند و خوابانیدن شاخه ممکن می‌سازد. این روش تکثیر در کشت بافت نیز مطرح بوده و می‌توان گیاهان جدید را از این طریق تولید نمود. سلول رویشی زنده گیاهان ، دارای قدرت تولید یک گیاه کامل می‌باشد و این پدیده را قدرت خودسازی (Totipotency) می‌نامند و گیاه تولید شده بطور کامل اطلاعات ژنتیکی یاخته های مادری را خواهد داشت.

روشهای ازدیاد غیر جنسی گیاهان

قلمه زدن:

قلمه قسمتی از گیاه است که معمولا حاوی جوانه بوده و بعد از جدا کردن از پایه ، در محیط کشت ریشه‌دار می‌گردد. قلمه زدن معمولترین روش ازدیاد غیر جنسی بوده که آسانتر و ارزانتر از دیگر روشهای غیر جنسی می‌باشد. گیاهان تولید شده از طریق قلمه گیری شبیه پایه مادر و شبیه یکدیگر بوده و در آنها تفرقه صفات حاصل نمی‌شود.

خوابانیدن شاخه:

در این روش شاخه مورد نظر را قبل از جدا کردن از پایه مادر ، در محیط کشت ریشه‌دار نموده، سپس از پایه مادر جدا می‌کنند و به عنوان گیاه جدید مورد استفاده قرار می‌دهند. در شاخه‌هایی که به عنوان وسیله ازدیاد بکار برده می‌شوند، ریشه‌های نابجا حاصل می شود.

پیوند زدن:

پیوند عبارت است از اتصال دو قطعه از بافت زنده گیاه بر روی یکدیگر که منجر به تشکیل یک گیاه مستقل می‌گردد. قسمت بالای محل پیوند را پیوندک می‌نامند. پیوندک وظیفه عمل فتوسنتز و تشکیل محصول را به عهده می‌گیرد. پایه بخش پایین محل پیوند است که قسمتی از تنه و سیستم ریشه را بوجود می‌آورد.

ازدیاد بوسیله ساختارهای رویشی:

برخی از گیاهان نظیر گیاهان چند ساله علفی دارای ساختارهای ویژه رویشی می‌باشند که می‌توان گیاه مورد نظر را توسط این نوع ساختارها ، زیاد کرد. از این ساختارها می‌توان به پیاز ، ساقه غده‌ای ، ریزوم ، پاجوش و ... اشاره کرد.

ریزازدیادی:

این روش شامل تولید گیاه با استفاده از قسمتهای بسیار ریز گیاه نظیر بافتها و یاخته‌ها در شرایط ضد عفونی شده و در محیط کشت مصنوعی با استفاده از سیستم درون شیشه‌ای می‌باشد. این روش را بطور کلی ، کشت بافت می‌گویند.

مزایای تکثیر غیر جنسی گیاهان

تولید گیاهان یکدست و متجانس و شبیه پایه مادر ، کوتاه کردن دوره نونهالی ، ازدیاد گیاهان بکربار ، کنترل شکل و مراحل رشد و گوناگونی روشهای غیر جنسی ، از مزایای این روش تکثیر محسوب می‌شود.

معایب ازدیاد غیر جنسی گیاهان

از معایب ازدیاد غیر جنسی پر هزینه بودن و امکان انتقال عوامل بیماریزا توسط این روش می‌باشد. از عوامل بیماریزا می‌توان به قارچها ، باکتریها و ویروسها اشاره کرد

نوع مطلب : محصولات زراعی، محصولات باغی، 
برچسب ها : تکثیر گیاهان، تکثیر، پیوند، قلمه زدن،
لینک های مرتبط :


شنبه 1 تیر 1398 09:08 ب.ظ

Wow many of useful information.
cialis price in bangalore cialis baratos compran uk where to buy cialis in ontario cialis professional from usa free generic cialis cialis coupons printable only now cialis 20 mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis 10mg prix pharmaci generic for cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:41 ب.ظ

Many thanks. Good information.
canadian drugs generic cialis cialis side effects dangers cialis 5 mg scheda tecnica cialis vs viagra try it no rx cialis cialis 5mg prix the best site cialis tablets buy cialis online cheapest cialis generico en mexico if a woman takes a mans cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:32 ق.ظ

Regards, Quite a lot of facts.

cialis bula click now cialis from canada generic cialis precios cialis peru purchasing cialis on the internet buying cialis in colombia buying cialis overnight we use it 50 mg cialis dose il cialis quanto costa import cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:17 ق.ظ

Reliable write ups. Thanks a lot.
cialis dosage get cheap cialis pastillas cialis y alcoho click here to buy cialis cialis patent expiration cialis 100mg suppliers cialis farmacias guadalajara where cheapest cialis generic cialis with dapoxetine 200 cialis coupon
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

This is nicely expressed! !
cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills price each cialis lilly tadalafi cialis rezeptfrei sterreich click here take cialis we choice cialis pfizer india cialis 20 mg cut in half cialis for sale in europa generico cialis mexico cialis 20 mg cost
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:59 ق.ظ

You expressed that adequately!
cialis 20 mg viagra vs cialis cialis kaufen cialis generic availability click now cialis from canada wow cialis tadalafil 100mg dose size of cialis tarif cialis france we recommend cialis best buy cialis dose 30mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:18 ق.ظ

Great facts. Appreciate it.
discount cialis click here take cialis cialis with 2 days delivery cialis super acti cialis cipla best buy compare prices cialis uk prix cialis once a da buy cialis uk no prescription look here cialis cheap canada cialis rezeptfrei
جمعه 24 خرداد 1398 05:45 ق.ظ

You said it nicely..
40 mg cialis what if i take cialis manufacturer coupon tadalafil 20 mg buy generic cialis cialis 30 day sample generic cialis 20mg uk cialis daily new zealand cialis online cialis prezzo al pubblico buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:01 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis generika usa cialis online cialis prezzo in linea basso overnight cialis tadalafil cialis wir preise chinese cialis 50 mg prix cialis once a da buying cialis in colombia generic cialis at walmart cialis generico lilly
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:00 ب.ظ

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:33 ق.ظ

You revealed that very well!
where cheapest cialis precios cialis peru cialis 20 mg cut in half cialis efficacit recommended site cialis kanada cialis rezeptfrei sterreich cialis prices wow cialis 20 low dose cialis blood pressure cialis generic availability
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 02:03 ق.ظ
Remarkable! Its truly remarkable post, I have got
much clear idea concerning from this paragraph.
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:18 ب.ظ

Useful tips. With thanks.
generic cialis levitra cialis kamagra levitra cialis 5mg billiger cost of cialis cvs click here cialis daily uk cialis italia gratis canadian cialis trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg cost cialis bula
سه شنبه 13 آذر 1397 09:42 ب.ظ

Really quite a lot of valuable info!
click now buy cialis brand click here take cialis order cialis from india cialis online look here cialis cheap canada acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg cut in half side effects for cialis how to purchase cialis on line wow cialis 20
دوشنبه 12 آذر 1397 10:17 ق.ظ

You said it very well.!
enter site 20 mg cialis cost cialis online acquisto online cialis cialis y deporte rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg buy click now buy cialis brand buy cialis sample pack cialis generika in deutschland kaufen cialis generico online
شنبه 10 آذر 1397 10:49 ب.ظ

Amazing postings. Cheers.
bulk cialis only now cialis for sale in us cialis cipla best buy low dose cialis blood pressure cialis kamagra levitra cialis side effects when can i take another cialis ou acheter du cialis pas cher cialis for sale cialis lowest price
جمعه 9 آذر 1397 10:15 ب.ظ

Well spoken without a doubt. !
buying cialis in colombia tadalafil 20mg click here to buy cialis canadian drugs generic cialis viagra cialis levitra cost of cialis per pill cialis qualitat purchase once a day cialis online prescriptions cialis cialis venta a domicilio
جمعه 9 آذر 1397 10:18 ق.ظ

Regards! I like this!
tadalafil 5mg cialis for sale dose size of cialis cialis daily reviews free generic cialis cialis for sale south africa trusted tabled cialis softabs how to buy cialis online usa dosagem ideal cialis cialis alternative
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:15 ب.ظ

Nicely spoken without a doubt. !
cialis generika in deutschland kaufen cialis coupons the best site cialis tablets buy cialis online cheapest cialis in sconto canada discount drugs cialis cialis patentablauf in deutschland cialis prices generic for cialis cialis generika
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:56 ق.ظ

Cheers! Excellent stuff!
cialis uk when will generic cialis be available cialis 5mg cialis online deutschland buy cialis sample pack how do cialis pills work cialis great britain estudios de cialis genricos non 5 mg cialis generici prices on cialis 10 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:17 ب.ظ

You mentioned that effectively!
cialis taglich cialis prices in england safe site to buy cialis online viagra or cialis cialis en mexico precio cialis pills price each generic cialis 20mg uk cialis generic tadalafil buy only now cialis 20 mg no prescription cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:16 ق.ظ

Cheers. I appreciate this.
generic cialis tadalafil cialis great britain cialis italia gratis generic cialis in vietnam cialis mit grapefruitsaft cialis online are there generic cialis cialis prices in england buying cialis in colombia price cialis per pill
دوشنبه 9 مهر 1397 06:23 ب.ظ

Kudos. Ample tips!

how to buy cialis online usa cialis cipla best buy buying cialis overnight interactions for cialis prix cialis once a da cialis super acti price cialis per pill click now cialis from canada where cheapest cialis generic cialis review uk
یکشنبه 1 مهر 1397 03:55 ب.ظ

Nicely voiced genuinely. !
viagra canadiense buy viagra usa canada medications buy online pharmacies india drugs for sale in mexico online canadian discount pharmacies canada medications buy canadian pharmaceuticals canada rx drugs for sale in canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:48 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
tadalafil generic cialis generique buy cialis online legal click now buy cialis brand prezzo cialis a buon mercato cialis generico en mexico interactions for cialis click here take cialis cialis with 2 days delivery cialis sale online
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:02 ب.ظ

With thanks. Great information!
precios cialis peru cialis usa cost viagra vs cialis vs levitra dose size of cialis cialis diario compra cialis rezeptfrei cialis generic tadalafil buy low dose cialis blood pressure cialis 5mg billiger only best offers 100mg cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:38 ب.ظ

You actually mentioned this really well.
canadian discount cialis prices on cialis 10 mg viagra or cialis cialis patentablauf in deutschland free generic cialis cialis tablets australia safe dosage for cialis ou acheter du cialis pas cher comprar cialis 10 espa241a buy generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:58 ق.ظ

Thanks. Awesome information.
canadian viagra generic viagra order cheapest viagra online where to buy sildenafil uk buy genuine viagra online how do i get viagra with a prescription is it legal to buy viagra sildenafil buy online purchase viagra online buying viagra online safe
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:50 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis therapie cialis prezzo di mercato cialis 30 day sample compare prices cialis uk look here cialis cheap canada legalidad de comprar cialis cialis 50 mg soft tab opinioni cialis generico cialis online holland click now buy cialis brand
یکشنبه 13 شهریور 1390 11:08 ب.ظ
خوبه،
موفق باشید!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره ما


به امید پیشرفت روز افزون کشاورزی کشور عزیزمان ایران

مدیر وبلاگ : علی اصغر رضایی فر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :